Nội dung:

Buổi 1: Tổng quan SEO

 • Giới thiệu Google
 • Khái niệm về SEO
 • Ứng dụng SEO trong kiếm tiền và kinh doanh online
 • Nguyên lý bất biến S.U.B trong SEO

Buổi 2: Nghiên cứu và lập kế hoạch từ khóa

 • Chiến lược nghiên cứu từ khóa
 • 5 công cụ nghiên cứu từ khóa mạnh mẽ nhất
 • Quy trình nghiên cứu từ khóa chuyên nghiệp

Buổi 3: Sáng tạo nội dung và Onpage theo S.U

 • Công thức viết bài chuẩn SEO
 • Liên kết nội bộ
 • Onpage website

Buổi 4: Thực hành sáng tạo nội dung và onpage

Buổi 5: Phương pháp SEO Không backlink

Buổi 6: Backlink và hơn thế nữa

Buổi 7: Đo lường và tối ưu hóa chiến dịch

 • Google Analytics
 • Search Console
 • Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi